galerie pictura


in the auction
in the auction
(name, technique, year ...)

(gallery information, investment oportunities, auction tips)
34. Julius Mařák, Lesní zákoutí s bystřinkou , Price: 150.000 Kč
Lesní zákoutí s bystřinkou Lesní zákoutí s bystřinkou Lesní zákoutí s bystřinkou

Item no.: 34
Author: Julius Mařák (1832 - 1899)
Name: Lesní zákoutí s bystřinkou
Technique & dimension: olej, lepenka, 24 x 32 cm
Tags and marks: značeno vpravo dole: JM
Description: Z odborného znaleckého posudku PhDr. Mgr. M. Zachaře: "... Signovaný a v literatuře zatím nedohledaný obraz plenérového až reportážního charakteru upomíná ještě na Mařákovo vídeňské období a lze se domnívat, že vznikl ještě do poloviny osmdesátých let. Souzní s několika takovými exempláři z významných veřejných sbírek, přičemž vůbec nejblíže posuzovanému obrazu má větší, výškově orientovaný olej středního formátu z majetku Národní galerie, jehož původním vlastníkem byl Mařákův kolega z profesorského sboru Maxmilián Pirner. Oproti němu má menší formát hutnější štětcový traktament, temnější kolorit a baladičtější atmosféru. Ani jeden z obrazů není přímo datovaný, ale můžeme je z hlediska stylových souvislostí řadit někam do přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, kdy téma lesních zášeří i vlastní povahy jednotlivých stromů bylo předmětem významných veřejných zakázek i soukromých objednávek. Těm právě předcházely desítky plenérových studií, přesných až jaksi stenografických záznamů realisticky věcných konkrétních lesních lokací. Tyto menší práce mající současnější ráz jsou menší toliko formátem, nikoli však významem. V tomto obraze je jako v kostce zakleto veškeré Mařákovo mistrovství a jde o práci nadstandardní úrovně...".
Price: 150.000 Kč (5.357 €)
Estimated price: 180.000 - 210.000 Kč
Information about author: Jedna z největších osobností 2. poloviny 19. století, malíř evropského významu, učitel a vzor celé generace českých krajinářů. První jeho učitel byl prof. Haushofer (1852), poté studoval v Mnichově (do r. 1855), v r. 1858 odešel do Vídně, v r. 1860 se tam usadil trvale. Z Vídně podnikal studijní cesty do Čech, na Slovensko a do Alp. V r. 1887 byl povolán na pražskou Akademii v.u., kde setrval a zemřel jako rektor Akademie. Vychoval celou řadu kvalitních malířů, většinou krajinářů. Mařákovy obrazy, jakož i nejlepších žáků tzv. "Mařákovy školy" tvoří páteř každé sbírky českého umění, ať již veřejné, nebo soukromé.

user login
user name:
pasword:auction - internet
selected works in our internet auction
Jan Kavan
2018-06-15 15:58
Cena: 5.000,-
Miroslav Kučera
2018-06-15 15:54
Cena: 5.500,-
Miroslav Kučera
2018-06-15 15:56
Cena: 5.500,-
Antonín Málek
2018-06-15 15:50
Cena: 2.500,-

end of the auction approaching for the following items

GALERIE PICTURA, spol. s r.o., Na Zderaze 270/6, 120 00 Praha 2, tel.: +420 224 233 810, mobil: +420 603 674, e-mail: galerie@pictura.cz
This web is using cookies for providing services, personalization of advertisements as well as analyzing attendance of these websites. Using these web sides you agree with these conditions. More information