galerie pictura


in the auction
in the auction
(name, technique, year ...)

(gallery information, investment oportunities, auction tips)
107. Oscar Dominguez, Malíř a model, 1951 , Price: 1.100.000 Kč
Malíř a model Malíř a model Malíř a model Malíř a model

Item no.: 107
Author: Oscar Dominguez (1906 - 1957)
Name: Malíř a model, 1951
Technique & dimension: olej, plátno, 64 x 46 cm
Tags and marks: značeno vpravo dole: Dominguez
Publikováno: Rodolfo de Sosa, Oscar Dominguez, Catalogue Raissonné, Tome 1, 1989
Reprodukováno: Rodolfo de Sosa, Oscar Dominguez, Catalogue Raissonné, Tome 1, 1989, obr. 230.
Description: O tomto vzácném a nevšedním díle napsal PhDr. Karel Srp:
Přestože se nemohu považovat za odborníka na Oscara Domingueze, pak tento jeho obraz, pocházející z autorova vrcholného období počátku padesátých let, mne okamžitě oslovil svou velkou výtvarnou kulturou, bezprostřední sdělností a silnou emotivní výpovědí. Všechny tyto tři rysy vyplývají z vlastního malířského, krajně jednoduchého provedení, založeného na světlém středu, kdy by se mohlo zdát, že autor pracuje s nenašepsovaným plátnem, a žlutém okolí, obestupujícím figurální výjev. Jediný, výrazný barevný akcent představuje červené jablko, které jako detail celou kompozici rozzáří a smyslově zatíží. Obraz, ve kterém jsou rozehrané vztahy organického a geometrického tělesného tvarosloví, má svůj zřetelný vtip, naznačený v úzkém pruhu při levém okraji, jenž by měl nejspíše znamenat okraj plátna, přetaženého přes hranu rámu, s naznačenými kulatými hřebíčky. Tento postranní motiv však diváka uvádí do vlastního jádra malby, neboť ukazuje, že malíř je současně uvnitř i vně plátna, že je jakoby současně na obou stranách, je autorem a sám sobě modelem. Příznačně to dokládá, trojúhelník, vycházející z jeho oka, který se dívá na vlastní obraz, jenž je však ještě nenamalovaný, jak naznačuje prázdná zadní plocha, obklopená žlutou, i obdobně natočená hlava ženy. Dominguez tak vytvořil obraz o obraze, obraz o malování obrazu. V tomto smyslu je i příznačná paleta, která je černá (bez náznaku jakékoli barvy), stejně jako lineární tah, jímž jsou znázorněná těla vystižená. Dominguez pracoval s velkým výrazovým zjednodušením, vycházejícím z Picassa, avšak vytvořil si vlastní, originální tvarosloví, které pevně zasazuje jeho styl do evropského malířství po druhé světové válce. Lze jej označit za expresivní biomorfismus, vycházející z osobitého výkladu kubismu.

Obraz je reprodukován v soupisu Dominguezova díla: Rodolfo de Sosa, Oscar Dominguez, Catalogue Raissonné, Tome 1, 1989, obr. 230.

Toto dílo mělo odhadované cenové rozpětí 40-50.000 EUR a bylo vydraženo v aukční síni Ketterer Kunst - Mnichov - v roce 2007 za 52.000 Eur + provize dražebníka.
Price: 1.100.000 Kč (39.286 €)
Estimated price: 1.300.000 - 1.500.000 Kč
Information about author: Narodil se na Teneriffe (Kanárské ostrovy), v roce 1927 odešel do Paříže, poté se vrátil (1928) domů, kde poprvé vystavoval. 1929 opět v Paříži, první surrealistický obraz maluje v r. 1929; 1933 na Teneriffe organizuje první výstavu surrealistického malířství; 1934 návrat do Paříže, objevuje proces "décalcománie" - surrealistické techniky, kterou později převzal M. Ernst, H. Bellmer, Remedios Varo a další. R. 1935 podepsal v Paříži surrealistický manifest, vystavoval se surrealisty po celé Evropě (1936 Paříž, Londýn, N.Y. (Museum od Modern Art), 1937 Paříž, Tokio, Londýn). R. 1940 opouští surrealistické hnutí. 1944 navrhl kostýmy a scénu pro divadelní hru Jean Paul Sartre ("Mouchy"). V roce 1946 odcestoval do Československa, v rámci výstavy Španělského republikánského umění španělských umělců pařížské školy, jejímž byl vedle Picassa, se kterým jej pojilo mnoholeté přátelství, největší hvězdou. V ČSR tvořil několik měsíců. V roce 1948 obdržel (po 20 letech) státní občanství Francie. V roce 1948 a 49 byly jeho obrazy vystaveny na mezinárodních výstavách v Praze, Londýně, Bratislavě a Miláně. V roce 1950 a 51 vystavoval v Bruselu, Paříži a Zürichu. V 50. letech se těšil přízni pařížské smetánky, pro kterou tvořil i sochy a objekty (navázal na 30. léta).
Oscar Dominquez je považován za jednoho z nejvýznamnějších příslušníků španělské (ale i francouzské) avantgardy první poloviny 20. století.

user login
user name:
pasword:auction - internet
selected works in our internet auction
Jan Kavan
2018-06-15 15:57
Cena: 5.000,-
Jan Kavan
2018-06-15 15:58
Cena: 5.000,-
Michaela Lesařová Roubíčková
2018-06-15 16:02
Cena: 500,-
Antonín Málek
2018-06-15 15:52
Cena: 10.000,-

end of the auction approaching for the following items

GALERIE PICTURA, spol. s r.o., Na Zderaze 270/6, 120 00 Praha 2, tel.: +420 224 233 810, mobil: +420 603 674, e-mail: galerie@pictura.cz
This web is using cookies for providing services, personalization of advertisements as well as analyzing attendance of these websites. Using these web sides you agree with these conditions. More information