galerie pictura


in the auction
in the auction
(name, technique, year ...)

(gallery information, investment oportunities, auction tips)
24. Jan Preisler, Obraz z cyklu Jaro, 1907 , Price: 1.500.000 Kč
Obraz z cyklu Jaro Obraz z cyklu Jaro

Item no.: 24
Author: Jan Preisler (1872 - 1918)
Name: Obraz z cyklu Jaro, 1907
Technique & dimension: olej, plátno na lepence, 28 x 31 cm
Tags and marks: značeno vpravo dole: JP 07
přiložen: odborný znalecký posudek prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc.
Restaurátorská zpráva ak.mal. Martina Martana a chemicko-technologický průzkum ing. Michala Pecha
Price: 1.500.000 Kč (53.571 €)
Estimated price: 2.000.000 - 2.250.000 Kč
Information about author: Významný malíř přelomu 19. a 20. století, též významný pedagog (nástupce Fr. Ženíška na Akademii v Praze), člen i předseda spolku výtvarných umělců Mánes. Jako jeden z prvních vnesl do české malby prvky moderního francouzského umění.
Jan Preisler znamenal pro českou výtvarnou kulturu totéž, co Josef Suk pro českou hudbu. Fazety modernity se v jeho dílech spájely s hluboce zažitou tradicí starších forem, aby vykrystalizovaly posléze v díla zásadní výrazové síly. Zajímavé je, že právě Preisler býval i je představován veřejnosti zpravidla jako autor zásadních obrazů, velkých magistrálních kusů nebo tvůrce kreseb a návrhů k dílům monumentální povahy. Přitom po celý život maloval olejem i menší a drobné obrazy, a to nejen v letech studií, ale i dlouho po roce 1900. Předmětná krajinářská studie evokuje silně ovzduší hledání ve spolku Mánes, jehož byl Preisler významným členem. Zjednodušování obrazu jak v kompozici, tak koloritu je příznačné pro generaci Osmy, avšak takovéto obrazy tomu předcházely.

user login
user name:
pasword:auction - internet
selected works in our internet auction
František Michl
2017-12-17 16:04
Cena: 8.000,-
Josef Syrový
2017-12-12 10:12
Cena: 3.600,-
Vladimír Sychra
2017-12-12 10:12
Cena: 3.000,-
Miroslav Kučera
2017-12-12 10:38
Cena: 5.500,-

end of the auction approaching for the following items
Arnošt Hofbauer
2017-12-12 10:31
Cena: 800,-
František Gross
2017-12-12 10:32
Cena: 500,-

GALERIE PICTURA, spol. s r.o., Na Zderaze 270/6, 120 00 Praha 2, tel.: +420 224 233 810, mobil: +420 603 674, e-mail: galerie@pictura.cz
This web is using cookies for providing services, personalization of advertisements as well as analyzing attendance of these websites. Using these web sides you agree with these conditions. More information