galerie pictura

Aukce se koná 23.05.2018 v 17:30 hod. v sálech Velkopřevorského paláce. Předaukční výstava v Galerii Pictura, Na Zderaze 6, Praha 2, od 16. do 23.05.2018 10-18 hod.

v aktuální aukci
v aktuální aukci
(název díla, technika, rok ...)

informace o novinkách v galerii a tipy na zajímavé investice přímo do vaší emailové schránky
37. Jan Preisler, Dvě dívky, ( po r. 1910) , vyvolávací cena: 130.000 Kč
Dvě dívky Dvě dívky Dvě dívky

Položka č.: 37
Autor: Jan Preisler (1872 - 1918)
Název díla: Dvě dívky, ( po r. 1910)
Technika a rozměr: kombinovaná technika, karton, s.p.: 24,5 x 23 cm
Značeno: na rubu razítko soukromé sbírky Jaroslava Mervarta
Popis: Z odborného znaleckého posudku PhDr. Mgr. M. Zachaře: "... Rozmanité a přece slohově sevřené výtvarné dílo Jana Preislera představuje naprosto osobitou položku v dějepise českého moderního umění. Svým založením, úrovní i vlivem.
JAN P R E I S L E R ( 1872 – 1918) byl jedním z klíčových hybatelů raných dějin Spolku Mánes, v němž nazrávaly, klíčily, rozhojňovaly se i dozrávaly nejpodstatnější plody umění kolem roku 1900.
Pro Preislera představovala základní téma figura v krajině, s přesahy do vlastního dětství a mládí, do světa bájí a legend, do mytologie i do bezčasí na pomezí reality a snu. Vyjádření osudu člověka na světě, často v rovině symbolického příměru nebo až aranžmá. Tématu zpravidla předcházelo mnoho studií olejem, pastelem či uhlem, které variovaly začasté i starší předobrazy. Preisler tak činil v různých formátech, technikách i stupni dohotovení. Vznikaly tak celé vývojové řady, vzrušující pro nás svými nápady, odchylkami i výrazovým vyzněním. Poznání nových francouzských směrů, návštěva Paříže a seznámení se s díly Gaughuinovými a Cézannovými usměrnily rovněž kolorit i výraz nových Preislerových děl. Nejpádněji se to projevilo na obou velkých krajinách – Žluté a Zelené, kde fascinace cizokrajným živlem i formální výstavba obrazu daly vale občasnému ustrnutí v tísni pražských poměrů. Tehdy se krotké impresívní názvuky rázem proměnily v ryzí výraz na pomezí fauvismu a expresionismu, se snahou nalézt rovnováhu mezi skladbou obrazu a jeho dekorativní polohou. Hodnoty zde posuzovaného obrazu, který se váže k některým publikovaným v Matějčkově monografii, jsou naprosto zřejmé zejména co se týče moderně pojaté kompozice s lehce kubizujícím tvaroslovím. Rukopis je dosti volný, vedený v jakýchsi svazkových tazích evokujících přírodní vlákna nebo zářivé proudy. Hlasy vnitřních sil, v domácím prostředí silné hlavně ve verších Březinových a v díle Bílkově, zasahovaly i do tvorby jiných autorů a zde v synergii existence přírodních sil a postav v krajině je zřejmá jistá mimomalířská inspirace. Kompozičně jde o práci reflektující podněty z výstavy Nezávislých, kterou uspořádal Spolek Mánes roku 1910 a jejíž přípravy se Preisler osobně účastnil. Ostatně i Antonín Matějček vysoce cenil ony menší Preislerovy práce, nejednou před poněkud sošnými definitivami. Objev tohoto koloristicky typického Preislera potěší o to více, že je ve výborném technickém stavu bez pozdějších znehodnocení. Patřil do někdejší známé Mervartovy sbírky, vyznačující se orientací na aktuální soudobou tvorbu ( Špála, Lada, Sedláček, atd.)".
Vyvolávací cena: 130.000 Kč (4.643 €)
Odhadní cena: 160.000 - 180.000 Kč
Informace o autorovi: Významný malíř přelomu 19. a 20. století, též významný pedagog (nástupce Fr. Ženíška na Akademii v Praze), člen i předseda spolku výtvarných umělců Mánes. Jako jeden z prvních vnesl do české malby prvky moderního francouzského umění.
Jan Preisler znamenal pro českou výtvarnou kulturu totéž, co Josef Suk pro českou hudbu. Fazety modernity se v jeho dílech spájely s hluboce zažitou tradicí starších forem, aby vykrystalizovaly posléze v díla zásadní výrazové síly. Zajímavé je, že právě Preisler býval i je představován veřejnosti zpravidla jako autor zásadních obrazů, velkých magistrálních kusů nebo tvůrce kreseb a návrhů k dílům monumentální povahy. Přitom po celý život maloval olejem i menší a drobné obrazy, a to nejen v letech studií, ale i dlouho po roce 1900. Předmětná krajinářská studie evokuje silně ovzduší hledání ve spolku Mánes, jehož byl Preisler významným členem. Zjednodušování obrazu jak v kompozici, tak koloritu je příznačné pro generaci Osmy, avšak takovéto obrazy tomu předcházely.

přihlášení uživatele
uživatelské jméno:
heslo:aukce - internet
výběr z nabídky v naší internetové aukci
František Muzika
Karikatura nakladatele V. Petra
Karikatura nakladatele V. Petra
15.06.2018 16:03
Cena: 4.000,-
Miroslav Kučera
Chalupa u rybníka
Chalupa u rybníka
15.06.2018 15:53
Cena: 2.500,-
Miroslav Kučera
Motiv z Vlkova
Motiv z Vlkova
15.06.2018 15:54
Cena: 5.500,-
Michaela Lesařová Roubíčková
Zátiší s dýmkou
Zátiší s dýmkou
15.06.2018 16:02
Cena: 500,-

díla s blížícím se termínem ukončení aukce

GALERIE PICTURA, spol. s r.o., Na Zderaze 270/6, 120 00 Praha 2, tel.: +420 224 233 810, mobil: +420 603 741 674, e-mail: galerie@pictura.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace